*10.4.1757, Lehrer + 8.1.1850 an Entkräftung #15.1.1850 oo Gertruid Hillebrands Vos * 1764 +17.1.1835 an Entkräftung #22.1.1835 Stapelmoor; 2 Kinder. Geburtsdatum falsch, im OSB Twixlum 435 * 9. ~16.4.1758 Twixlum. Lt. Forschung: oo15.11.1789 in Nieuwolda, Gertrude Hillebrands de Vos, * 1.4.1763 Nieuwolda. Ihre Eltern: Hilbrandus Peter de Vos oo 13.12.1744 Nieuwolda Aaltjen Haijsen* ung 1722 Ostwolde (Vater = Haijssen Klaassen).

Zusätzliche Informationen